Zemní výkopové práce - EXA společnost - zemní práce autodoprava

Přejít na obsah

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Zajistíme vám zemní a výkopové práce v jakémkoliv rozsahu. Provádíme hrubé terénní práce, velkoobjemové přesuny zeminy, skrývkové práce apod.

Díky minibagrům zvládneme i náročné zakázky ve stísněných prostorech nebo jinak problematickém prostředí. Obsluhu našich strojů vykonávají kvalifikovaní pracovníci s dlouholetými zkušenostmi.

Pro zemní práce využíváme nejmodernější techniku a pravidelně obměňujeme a rozšiřujeme vozový park.

SEZNAM VYBRANÝCH PRACÍ

 • přemístění nebo uložení zeminy (skrývka, ornice)
 • hloubení jak pro stavby (základní desky, uložení septiků)
 • výkopy inženýrských sítí, kanalizací, vody, plynu
 • výkopy jezírek, jímek a výpustí
 • výkopy základů, bazénů, odkopání domů a izolace
 • terénní úpravy rovinatých i svažitých terénů
 • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
 • rovnání a svahování terénů
 • odstranění škod po povodních
 • výstavbu zpevněných ploch
 • čištění a úklid komunikací
 • zhotovení příjezdových cest a podkalí
 • pokládku betonových a kamenných obrubníků včetně dodání
 • havarijní opravy
 • těžbu zemin a sypkých hmot
 • výkopy a čištění rybníků a vodotečí
 • odstranění staveb
 • zahrnovací práce

Exa společnost dopravní s.r.o.
Dolní Marklovice 399
735 72, Petrovice u Karviné
IČO: 09776320
DIČ: CZ09776320

exa.spolecnost@seznam.cz

Návrat na obsah