Demoliční práce - EXA společnost - zemní práce autodoprava

Přejít na obsah

Demolice

Odborně provedeme kompletní demolice jakéhokoliv objektu, včetně zemních prací dle přání zákazníka. Demolice většího rozsahu provádíme moderní těžkou technikou za pomocí vlastních spolehlivých strojů, vybavených hydraulickými kladivy a demoličními nůžkami.

Provádíme i ruční rozebírání menších objektů jako jsou staré rodinné domy, zchátralé stodoly, chaty, kůlny apod. Veškeré odpady jsou v maximálně možné míře tříděny a použity k recyklaci nebo odvezeny na skládku k tomu určenou.

Při realizaci každé práce dbáme na přísné dodržení pravidel bezpečnosti práce, ochranu životního prostředí, bezkomplikační průběh dané práce a dokončení díla v daném termínu. Na veškerých pracích se podílejí pouze naši zaškolení a spolehliví zaměstnanci, mající dlouhodobé zkušenosti v oblasti demolic.

Exa společnost dopravní s.r.o.
Dolní Marklovice 399
735 72, Petrovice u Karviné
IČO: 09776320
DIČ: CZ09776320

exa.spolecnost@seznam.cz

Návrat na obsah